رویدادها

کنفرانس آموزشی 2020 آمریکا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ایران - سالن بین المللی کنفرانس ادامه مطلب
01

18 آبان 1399

10:30 صبح

کنفرانس آموزشی نیویورک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ایران - سالن بین المللی کنفرانس ادامه مطلب
02

7 شهریور 1399

10:30 صبح

اکسپو آموزشی 2020

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ایران - سالن بین المللی کنفرانس ادامه مطلب
03

5 آذر 1399

10:30 صبح

کنفرانس بین المللی انگلیسی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ایران - سالن بین المللی کنفرانس ادامه مطلب
04

20 آبان 1399

10:30 صبح

کنفرانس بین المللی مدیریت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

ایران - سالن بین المللی کنفرانس ادامه مطلب

20 مهر 1399

10:30 صبح

کنفرانس بین المللی آموزش استادی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

ایران - سالن بین المللی کنفرانس ادامه مطلب

1 اسفند 1399

10:30 صبح